2014-03-01 14:48 #0 av: rörmyrvallen

Hej anoki!
Såg att du ville göra en insats för skogshararna.Jättebra ide då skogsharen är på tillbakagång pga att fälthararna "tränger undan" den mindre skogsharen.Fältharehannar parar sig med skogsharehonor och då får vi korsningar.
Viktiga predatorer är räv, lo, duvhök, uv o. kungsörn och trafiken.
Tala med din granne och fråga hur du kan hjälpa till med hennes haruppfödning.
Jag förutsätter att hon har tillstånd från länsstyrelsen.
Be också att få följa med på stövarjakt!! Du kanske ändrar uppfattning, när du förstår hur hunden arbetar.Tag sedan jägarexamen(man behöver inta skjuta för att läsa in de teoretiska bitarna) man lär sig jättemycket om djur &natur.

Hälsningar /Jan