2012-10-18 12:01 #0 av: kent

Konstituerande möte 2012-10-28, med avsikt att bilda Mälardalens Smådjursklubb..

Mötet hålls på Diamantgången 139 i Tyresö och startar kl 14:00

Det kommer att finnas fika till självkostnadspris ;)

Följande kommer att tas upp:

  • Mötesordförande samt mötessekreterare utses.
  • Interimsstyrelse skall utses fram till årsmötet.
  • Datum för årsmöte där även stadgarna ska skrivas.
  • Förslag på stadgar.
  • Verksamhetsplan och budgetförslag.
  • Har någon redan nu förslag på kommande aktiviteter t ex. husdjursmässan 2013..
  • Övriga frågor.

 

Vid frågor kontakta Kent på 0760-333 732