2012-07-01 11:16 #0 av: [Guldvingens]

OM SVERIGEHARE

Bakgrund

Kaninhoppning har varit en populär sport i många år i Sverige och sporten som en gång startade i Sverige har nu spritt sig över världen. Många sorters kaniner har tränats att tävla, både renrasiga och korsningar. Vissa mer passande än andra.
Med det ökande intresset har flera uppfödare koncentrerat sig på att skapa bra hopplinjer efter goda tävlande individer. Både korsningar och inom rasen. Men det var också de som ville skapa en athletisk ny ras, passande till både hoppning och utställning. 
I början av 2000-talet började Mirjam Gille planera för en sådan ras, med hjälp utav Linda Ahlsén. Första kullen föddes 2004.
Ungefär samtidigt startade Lyne Peterson i USA ett liknande project, som hon kallade Elfin.

Tack vare internet kom Lyne och Mirjam i kontakt med varandra och beslutade sig för att skapa en ras med samma rasstandard, kallad Sverigehare eller Swedish hare på engelska.

Målet är att skapa en ras som har medfödda hoppegenskaper såväl som trevligt temperament. Men också en vacker ras som även passar till utställning. 
Arbetet med att skapa Sverigeharen har stundtals varit splittrad. Några uppfödare har velat ändra namn och avla mot en standard och andra har velat behålla namnet och ändra standarden. Detta har lett till att det nu finns två avelsprojekt; Liten hare och Sverigehare.

Rasens bakgrund

Många olika raser har används i arbetet med Sverigeharen, men grundtypen kan lätt tas fram på två generationer. 
Första generationen blir emellan en Belgisk hare och en Dvärghare (en sk F1-kull). Andra generationen tas mellan två F1.

Vuxen
- 1.30
1.31 - 1.50
1.51 - 1.70
1.71 - 2.0
2.01 - 2.30
2.31 -

0 poäng
3 poäng
4 poäng
5 poäng
4 poäng
0 poäng 

Källa: http://sverigehare.web.surftown.se