2013-01-21 16:09 #0 av: [Wedgiolaf]

Om man ska blanda två olika fodersorter räcker det ju inte bara att plussa ihop värdena, då blir det fel. Man behöver räkna ut det, i den här artikeln förklaras det hur man gör.

Det är ganska logiskt att lista ut hur man ska räkna ut fordervärdena i en blandning. Principen är samma som när man räknar ut ett medelvärde, dvs a+b/c=Svaret. Dvs. man adderar alla fodersorternas olika värden, för att sedan dela summan av det på det antal värden man adderat. Som exempel här använder vi Meister Lampe och Rabbfor. Då behöver vi värdena på dessa foder:

Meister Lampe:
* Protein: 10,4%
* Växttråd: 30,5%
* Fett: 2,9%

Rabbfor:
*
Protein: 17,5%
* Växttråd: 13,5%
* Fett: 3,3%

När vi ska blanda dessa foderna kommer vi blanda 50/50. Så 1/2 del består av Meister Lampe och den andra delen på 1/2 består av Rabbfor. Till exempel kan man då ta en liter av Meister Lampe och en liter av Rabbfor och blanda. Genom att blanda dessa två sorter kommer vi höja rabbfors lite för låga växttråd tack vare Meister Lampe, vi kommer att sänka Rabbfors lite för höga fetthalt och sänka det för höga proteinvärdet.

Vi börjar med att räkna ut proteinvärdet:
ML's proteinvärde + RF's proteinvärde / 2 = Det totala värdet dvs:
10,4 + 17,5 / 2 = 13,95

Uträkning av växttråden:
ML's växttråd + RF's växttråd / 2 = Det totala värdet dvs:
30,5 + 13,5 /2
= 22

Uträkning av fetthalten:
ML's fetthalt + RF's fetthalt / 2 = Det totala värdet dvs:
2,9 + 3,3 / 2 = 3,1

Så vad har vi nu gjort? Vi har lagt ihop de två olika foderna och fått en ny sammanställning av värdena i fodret. Vi har sänkt Rabbfors proteinvärde, höjt växttråden rejält samt minskat fetthalten. På så vis får vi ett nytt bättre foder. De nya värdena på blandningen är alltså:

Meister Lampe + Rabbfor:
*
Protein: 13,95%
* Växttråd: 22,0%
* Fett: 3,1%

Text&foto: Linnéa Hallbeck